Till startsidan

Införa ny IT-organisation

Ålö anlitade AdviceU för att ta fram förslag till ny IT-organisation samt införa ett koncerngemensamt IT arbetssätt gentemot verksamheten.

Kunden

Ålö AB är en av världens ledande leverantörer inom lantbruksmaskinbranschen. Sedan 1949 utvecklas och tillverkas frontlastare under varumärkena Quicke® och Trima® samt tillhörande redskap under Original Implements™.

Med säljbolag i åtta länder, fabriker i fyra länder och kunder i över 45 länder står Ålö för 25 procent av världsmarknaden inom segmentet traktorer med motorer starkare än 50 hk. Omkring 90 procent av den totala produktionen exporteras.

Försäljningen 2013 uppgick till ca 29 000 frontlastare och 40 000 redskap och omsättningen var ca 1 700 Mkr. Totalt arbetar ca 650 personer i koncernen. Huvudägare är det internationella riskkapitalbolaget Altor.

Utmaningen

  • Efter en nyligen genomförd outsourcing av IT-driften, pågick ett transitionsprojekt, samtidigt som befintlig IT-chef sade upp sig och flyttade söderut.
  • IT-miljön var innan outsourcingen starkt personberoende.
  • Ett projekt för att ena IT-verksamheten i olika länder hade initierats.

Lösningen

AdviceU:s  uppdrag var inledningsvis att utreda och lämna ett förslag på en IT-organisation för att införa ett koncept som uppdragsgivaren kallade United Ålö IT. Målsättningen var att IT skulle fungera på samma sätt var man än befann sig i de 3 världsdelar där Ålö då var etablerat. Arbetet inleddes med en kartläggning av IT-verksamheten i koncernen. Arbetet ledde fram till ett organisationsförslag och ett antal förslag på övriga åtgärder, som vissa rutiner och ombyggnation av IT-avdelningens kontor. När den delen av uppdraget var godkänt fattade företagsledningen beslut om genomförande. AdviceU:s uppdrag blev då att verkställa förändringen, inklusive rekrytering och inskolning av ny IT-chef. När den nya IT-chefen var på plats, övriga nyrekryteringar var på väg in och de som slutade på IT-avdelningen hade slutat var AdviceU:s uppdrag slutfört.

Då arbetet var klart hade Ålö en IT-verksamhet som var synkroniserad i form av metoder och rutiner i de länder där Ålö verkade.

En ny IT-avdelning med bemanning anpassad efter de nya behov som fanns efter genomförd outsourcing.

 

Lidköpings kommun anlitade AdviceU för att klargöra gränsdragningen mellan kontaktcenter och teknisk service genom processkartläggning och organisationsöversyn.

Läs mer om Processkartläggning Lidköpings kommun

 

Göthes anlitade AdviceU för att visa vägen framåt avseende IT då koncernen nyligen genomfört flera förvärv och då fått en spretig systemflora.

Läs mer om IT road map till Göthes

 

Ålö anlitade AdviceU för att ta fram förslag till ny IT-organisation samt införa ett koncerngemensamt IT arbetssätt gentemot verksamheten.

Läs mer om Införa ny IT-organisation
© Copyright 2017 AdviceU AB

Fotograf: Emma Larsson