Till startsidan

IT road map till Göthes

Göthes anlitade AdviceU för att visa vägen framåt avseende IT då koncernen nyligen genomfört flera förvärv och då fått en spretig systemflora.

Kunden

Göthes AB är ett familjeföretag som grundades 1861 och marknadsför beslagssystem, säkerhetslösningar och teknikprodukter.

Koncernen har nyligen förvärvat två bolag vilket ökat omsättningen till 230 Mkr. I och med de nya bolagen kommer Göthes finnas i Falun och i Kungsbacka men säljer till hela Sverige. Kunderna finns främst inom områdena OEM, Objekt samt Industri.

Utmaningen

  • I och med förvärven har flera system överlappande funktionalitet, t.ex. 3 affärssystem varav flera bygger på föråldrad teknik
  • IT-miljön är starkt personberoende
  • Kunderna efterfrågar ytterligare information särskilt kring ordrar och dessa funktioner är svåra att lösa med dagens föråldrade miljö
  • Mycket information behöver sökas fram och följas upp manuellt och med åtföljande kvalitetsrisker samt dålig produktivitet som effekt

Lösningen

En förstudie genomfördes med fokus på att identifiera vilka delar av IT-stödet som ska lyftas och vilka delar som ger störst effekt för kunderna, respektive internt. Resultatet blev en dokumentation av nuläget samt i vilken ordning förändringar ska ske för att snabbast uppnå störst effekt.

Resultatet blev att avvakta med den långsiktiga lösningen avseende de större systemen såsom affärssystem och webbshop. Först genomförs en processkartläggning och därefter tas upphandlingsunderlag inklusive kravspecifikation fram för ett gemensamt affärssystem med kringsystem.

 

Lidköpings kommun anlitade AdviceU för att klargöra gränsdragningen mellan kontaktcenter och teknisk service genom processkartläggning och organisationsöversyn.

Läs mer om Processkartläggning Lidköpings kommun

 

Göthes anlitade AdviceU för att visa vägen framåt avseende IT då koncernen nyligen genomfört flera förvärv och då fått en spretig systemflora.

Läs mer om IT road map till Göthes

 

Ålö anlitade AdviceU för att ta fram förslag till ny IT-organisation samt införa ett koncerngemensamt IT arbetssätt gentemot verksamheten.

Läs mer om Införa ny IT-organisation
© Copyright 2017 AdviceU AB

Fotograf: Emma Larsson